mokytas


mokytas
mókytas, -a adj. (1) 1. SD33, J, Skr, Trak ėjęs mokslus, daug žinantis, išsilavinęs, patyręs: Čia dorais ir mokytais darbo žmonėmis turime tapti J.Jabl. Tai mokyta močios dukrelė NS705. Jūs esat aukščiaus mókyti Rsn. Už juos mokytesnių̃ gal nėr Vv. Mokyta vyras ta mūso piemenė Šts. Moma suvis nemókyta buvo Dglš. Mókytas ir maž tedirbdamas daug padirba Pln. Mokytesnieji išpažįsta tatai DP193. ^ Kaip mokytas – tai diena, ė nemokytas – tai naktis Str. Mokytas ir ant lentos gali gyventi PPr246. Už vieną mokytą dešimtį nemokytų duoda, ir tai niekas neima Sim. Pasišnekėjo kaip mokytas su mokytu (pajuokavo, aštriai pasišnekėjo) LTR. Mokytas iš pusantro lakšto Skd.
mókytai adv., mokýtai: Mokytai padirbta I. Mokytas mokýtai i eina (elgiasi) Žeml.
2. priklausantis mokslui, mokslinis: Sako, apie tai yra parašyta net mokytose knygose III327. Apsakome ne mokytais žmogiškos išminties žodžiais GN1PvK2,13.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • mokytas — mókytas, mókyta bdv. Jis yra mókytas žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mokyta — mókytas, mókyta bdv. Jis yra mókytas žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mokytinis — 1 mokytinis, ė smob. (1) 1. SD378, J kas mokosi, mokinys: Pirma reik pratinti mokytinį, kad pažintų ir ištartų kiekvieną rodbalsę S.Dauk. Apsiemiau kartu mokyti jį kalbėti – buvo jis mokytiniu geriausiu I. Mano mokytiniai tikėjosi kiekvienas vis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prastas — prãstas, à (brus. пpocты, l. prosty) adj. (4) 1. H, R, K neturintis gerų savybių, menkas, blogas: Kitą kartą buvo žmogus neturtingas, turėjo tiktai vieną prastą kumelėlę MPs. Prastà buvo žemė Krm. Šienelis prãstas – praleidžiau laiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • a — 1 a pirma abėcėlės raidė, vartojama žymėti užpakalinės eilės žemutinio pakilimo labai atviram ilgam kirčiuotam balsiui (ãkys, gãvo, mãto), kiek uždaresniam trumpam balsiui – kirčiuotam (ràs, àpmetė, pàvežė, vištà) ir nekirčiuotam (ăkìs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akis — akìs sf. (4) 1. regėjimo organas: Ãkys mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios Rm. Kęstutis lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaisčio veido S.Dauk. Balkšvos ãkys (išgėręs), ką jis bematys? Kp. Vaiko ãkies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmokytys — apmokytỹs, ė̃ adj. (34b) šiek tiek mokytas: Apmokytỹs žmogus, o bykšiuo[ja], blunkiuo[ja] (kvailioja) su kitais kartu Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrankyti — iter. aptrenkti. 1. tr. Rtr, Š, Ser, KŽ kiek apdaužyti: Su grumslu į grumslą aptrankyk, tai jis pats sugrius ir kitą sugriaus J. Jei šituoj autobusu važiuosi, tai gerai aptrankìs Vrn. Stalą kumščiais aptrankome A.Gric. ^ Tiek dirbęs žmogus kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšviestas — àpšviestas, à adj. (3b) mokytas, išsilavinęs: Apšviestesnì žmonys daugiau išmano Sd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaikinti — 1. žr. atitaikyti 1: I du švelpiai tam tikri teip atitaikinta y[ra] į gegutės balsą End. 2. refl. žr. atitaikyti 4 (refl.): Kad pakyrės, ištekėsiu, jeigu atsitaikintų koks mokytas vyras LzP. taikinti; atitaikinti; įtaikinti; ištaikinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language